IC64-16SG - 64 Strip Transmission Small Gap IC for Flash Therapy

The IC64-16SG is the first large-area ion chamber specifically designed for flash therapy research and treatment. Its compact design features a 16cm by 16cm sensitive area, dual-gap dose plane, and durable Kapton foils, ensuring low WET and radiation resistance. The IC64-16SG is compatible with I128, IX256, or third-party readout electronics. Remote electronics improve radiation resistance, easier packaging in clinical nozzle systems, and a choice of electronics readout.

The IC64-16SG excels in various applications, with a focus on flash or ultra-high dose rate therapy for scanned and scattered beams. As the only off-the-shelf solution designed for permanent installations, it offers a reliable and adaptable choice for cutting-edge particle therapy and diagnostics.

Features

 • 16cm by 16cm sensor area with 2.5mm pitch strips
 • Minimal gaps for reduced recombination losses
 • Compact 51mm beamline insertion length
 • High voltage sense loopback feature
 • Enhanced signal & noise reduction with dual-gap dose plane
 • Precise gold electrode design for oxide-free reliability
 • Durable Kapton foils with low WET & high radiation resistance
 • Built-in temperature, pressure, & humidity sensors
 • Operation with atmospheric air filling or with flow gas

Applications

 • Flash therapy research for scanned & scattered beams
 • Pulsed beam tracking & dosimetry
 • Comprehensive particle therapy scanned beam tracking & dosimetry
 • Precise pencil beam scanning control
 • Advanced high-energy ion beam diagnostics

Sẵn Sàng cho FLASH

Liệu pháp Flash đứng như một bước đột phá trong liệu pháp bức xạ. Cam kết của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các dụng cụ liệu pháp Flash tiên tiến, tập trung vào nghiên cứu, ưu tiên khả năng tiếp cận và thúc đẩy sự hợp tác trong ngành.

Để nhận hướng dẫn từ chuyên gia và cơ hội hợp tác trong các nỗ lực liệu pháp bức xạ sắp tới, hãy liên hệ với đội ngũ kỹ sư và bán hàng tận tâm của chúng tôi ngay hôm nay.

Máy Dò Dải Phim Mỏng

Các máy dò dải có sự cân nhắc giữa độ chính xác vị trí tia và mức độ tiếng ồn. Các máy dò dải của chúng tôi cung cấp độ phân giải cao nhất và tiếng ồn thấp nhất trên thị trường.

 • Vật liệu nền điện cực polyimide được cắt bằng laser
 • Độ chính xác hình học cao
 • Chịu được bức xạ với sự phân tán tối thiểu
 • Các điện cực đọc vàng mạ

Được Xây Dựng Tinh Xảo

Các điện cực được khắc bằng công nghệ laser độc đáo. Được lắp ráp và kiểm tra bởi các kỹ thuật viên tay nghề cao tại cơ sở của chúng tôi ở Mỹ.

 • Được kiểm tra nghiêm ngặt vượt quá phạm vi hoạt động để đảm bảo đồng đều
 • Được kiểm tra với các nguồn bức xạ thực sự
 • Được đối xử một cách tỉ mỉ từ đầu đến cuối
 • Cung cấp đầy đủ tài liệu cho mỗi dụng cụ

Related Products