Banner Devices
IX256 Render
IX256
IC256-45 Render
IC256-45
CM100 Render
CM100 - Particle Therapy Control Console
T1 and HP1
$2,500
T1 - Máy đo Công nghiệp Gauss và Đầu đo Từ trường tích hợp REST API
FX4 Render
FX4 - High-speed Quad-channel Precision Electrometer
IC64-6 Render
IC64-6 - 64x64 Strip Transmission Ion Chamber
Octopole Product Render
O1-500
TF-1 Render
$300
TF1
IC Family Render
Buồng Ion HóaPhát hiện proton và các bức xạ ion hóa khác
Collector Family 1
Bộ Thu FaradayĐo trực tiếp dòng điện tia hạt mang điện
CM100 Render
Đếm XungPhân biệt và đếm các xung tốc độ cao.
Octopole Render
Từ họcTạo ra, đo lường và kiểm soát các trường từ
M40 Render
Mục Đích ChungCác khối xây dựng cho hệ thống điều khiển.
Product Pile
Phụ KiệnCác sản phẩm giúp kết nối và hỗ trợ các thiết bị khác.
PX1 Closeup
Điện kếĐiện kế
Beam Stop
Beamline ComponentsTools and parts for beamlines