F460 - 4 Channel Precision Electrometer with High Voltage

The F460 is a 250kHz 4 channel nano-ammeter well suited for quadrant or segmented detectors. The F460 can calculate beam position real-time and servo using on-board analog outputs.

An on-board high voltage source can power an ionization chamber, low voltage bias, or an electron suppression ring.

The F460 can also operate as four separate electrometer channels. The dynamic range allows it to measure the low currents from a Faraday cup like the BC-75. The F460 has a high enough range to measure the microamps of currents in FLASH therapy.

Features

 • Dynamic range from 0.1 nA to 1mA
 • 250kHz simultaneous digitization
 • High voltage and low voltage detector bias options
 • On-board calculation of beam position in real time
 • Ethernet, Fiber-optic, and RS-232 / RS-485 interfaces
 • Integrated calibration test sources
 • External digital trigger capability
 • Servo controller option
 • Four independent VFC monitor outputs

Applications

 • Quadrant photodiode readout
 • Beam position monitors
 • Faraday cup electrometer
 • Segmented Faraday collector electrometer
 • General purpose current and charge measurement
 • FLASH therapy research electrometer

Sẵn Sàng cho FLASH

Liệu pháp Flash đứng như một bước đột phá trong liệu pháp bức xạ. Cam kết của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các dụng cụ liệu pháp Flash tiên tiến, tập trung vào nghiên cứu, ưu tiên khả năng tiếp cận và thúc đẩy sự hợp tác trong ngành.

Để nhận hướng dẫn từ chuyên gia và cơ hội hợp tác trong các nỗ lực liệu pháp bức xạ sắp tới, hãy liên hệ với đội ngũ kỹ sư và bán hàng tận tâm của chúng tôi ngay hôm nay.

Related Products